Pastorační a ekonomická rada ve Velké Bíteši

Zápis z jednání Pastorační rady

V českých a moravských farnostech jsou zřizovány farní (neboli pastorační) a ekonomické rady (v naší diecézi je existence ekonomické rady povinná, existence pastorační rady je možná a podporovaná). V těchto radách, které jsou zčásti volené a zčásti jmenované farářem, se setkávají zástupci různých stavů, povolání a věkových skupin, aby společně s knězem přispívali k šíření evangelia a aby pomáhali řešit organizační otázky ve farnosti a komunikovat s obcemi, městem, jinými organizacemi i veřejností.
Důležité je vědět, že pastorační a ekonomická rada nemají rozhodovací pravomoc, kterou má pouze kněz. Farní rady mají toliko poradní funkci, nicméně duchovní správci berou názor farních rad při svém rozhodování velmi vážně.
Pokud budete mít o činnost pastorační a ekonomické rady zájem, popřípadě se na ně budete chtít obrátit s podněty nebo připomínkami, neváhejte jejich členy kontaktovat.

Pastorační rada (PRF)

Předseda: P. Milan Vavro, farář

 • Ladislav Chadim
 • Miloš Jůza
 • Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek
 • Ing. Tomáš Kučera
 • Ing. Pavel Prchal
 • Mgr. Lenka Zavadilová (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Michaela Hanzelková (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Ludmila Fatěnová (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Martina Vodičková (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Jan Václav Brym (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Jiří Kratochvíla (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Veronika Kroulíková (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Kratochvílová (Ráboňová) (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Petr Mašek (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Tomáš Burian (od 1. 1. 2017)
Pro brněnskou diecézi dosud nebyly vydány stanovy farních rad; rada se proto řídí stejnými stanovami, které platí pro farní rady v diecézi ostravsko-opavské. Více podkladů pro činnost pastoračních rad najdete na stránkách Pastoračního středicka brněnské diecéze.

Ekonomická rada

Předseda: P. Milan Vavro, farář

 • Mgr. Aleš Koubek (od 10.12.2012)
 • Ing. Jan Kratochvíla (od 10.12.2012)
 • Ing. Dagmar Dvořáčková (od 1.1.2015)
Ekonomické rady všech farností brněnské diecéze se řídí stanovami vydanými brněnským biskupem.