Zápis z jednání farních rad ERF a PRF z 3. října 2023

Zápis z jednání farních rad ERF a PRF, zvláště ve věci úpravy farních prostor pro farní aktivity.

ERF a PRF 3. 10. 2023

Zápis z pastorační a ekonomické rady dne 3. 10. 2023

Přítomni: O. Milan Vavro, Miloš Jůza, Eva Linhartová, Markéta Lavická, Petr Mašek, Aleš Koubek, Veronika Kroulíková, Lída Fatěnová, Martina Vodičková, Pavel Prchal, Honza Kratochvíla, Barunka Smutná, Laďa Chadim, Tomáš Burian.

Stanovení delegátů na setkání pastoračních rad 10. 2023 v Novém Městě: O. Milan Vavro, Martina Vodičková, Lída Fatěnová, Petr Mašek, Pavel Prchal.

Charita Žďár nad Sázavou vznesla požadavek na kontaktní osobu za farnost. Nominována Eva Linhartová.

Prosba na Ty, kteří ve farnosti vedou nějaké aktivity (pohádkový les, Bíteš hledá borce, tábory, jarmarky, spolča, …), nechť pošlou na mail O. Vavrovi krátké znění informace o této činnosti (název, motivační heslo nebo oslovení, pro koho je určeno, místo a čas konání, kdo vede a kontakt, aby mohlo být zveřejněno na novém webu farnosti.

Revitalizace fary: ekonomická i pastorační rada s přebudováním, opravou i rozšířením fary a přilehlých objektů souhlasí, hlasovali všichni pro (O. Vavro jako předseda nehlasuje).

 • Nemáme čas na vleklé přestavby a nemáme peníze na levná řešení.
 • Chceme mít farní dům, který slouží farnosti, nikoli jen jako byt faráře.
 • Vybalancovat rychlost, cenu a kvalitu přestavby.
 • Výsledná rekonstrukce fary by měla být účelná, estetická, tepelně příhodná a cenově dostupná.
 • Pro splnění požadavků musíme najmout architekta. Na studii oslovit dva architekty. Zvažován architekt se zkušeností v děkanství O. Vavra a p. Burian – nabízí M. Lavická.
 • Diskuse nad nutností přizvat památkáře již v počáteční fázi.
 • Výčet aktivit na faře, za jakým účelem potřebujeme farní prostory.

Aktivity na faře: farní kavárna, porady, ministrantské schůzky, spolča, programy pro děti, setkání maminek, přednášky, zkoušky sborů, táborové schůzky.

Potřebné farní prostory:

 • Přízemí – větší sál, menší sál, sociálky k sálu, kuchyňka k sálu s přístupem na zahradu, kuchyňka faráře s komůrkou, kancelář.
 • patro – byt kněze (pokoj, ložnice, sociálka, příprava kuchyňky), hostinský pokoj (se sociálkou?), klubovna (kalčo, nástroje?).
 • Schodiště, chodba, úložný prostor, ponechat místo pro případný výtah.
 • Sklípek – vchod z venku?
 • Zázemí – sklad pro tábory.

Požadavky na velký sál:

 • Úložné prostory.
 • Rozměry aspoň 6 x 10 m.
 • Multifunkční.

 

Příští setkání pastorační rady: 1. 11. 2023 v 19 hod. Bude se řešit adventní a vánoční program ve farnosti.

Zapsala: M. Vodičková