ROČNÍ FARNÍ program

KALENDÁŘ AKCÍ 2024

17. 5. Požehnání Královničkám, kostel Velká Bíteš 18:00.

18. 5. Diecézní setkání mládeže v Třebíči.

18. 5. Vigilie Svatodušní, 19:00 kostel.

19. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého.

26. 5. Pouť v Borovníku v 11:00.

2. 6. Pohádkový les.

4. 6. Varhanní koncert v rámci Brněnského varhanního festivalu, varhany Salvatore Pronesti z Itálie a housle Martin Flašar z Brna, 19:00 kostel Bíteš.

5. 6. Mše sv. pro děti (středa) 18:00.

16. 6. Pouť u sv. Antonína v 9:30.

23. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli - Patrocinium kostela Velká Bíteš.

23. 6. Pouť v Přibyslavicích, 14:00 průvod s požehnáním obci.

23. 6. Varhanní koncert v kostele - Petr Eben "Okna" pro trubku a varhany.

26. 6. Výlet dětí z náboženství.

7. 7. Pouť Rozseč 10:30.

10. - 14. 7. Konference Charis, výstaviště Brno.

6. - 13. 7. Mladší farní tábor pro děti 1. - 5. tř. na faře v Heřmanově.

12. - 24. 7. Starší farní tábor pro děti 6. - 9. tř. v tee-pee u vesnice Vídeň.

25. - 28. 7. Tábořiště pro rodiny (bude upřesněno).

27. 7. - 3. 8. Rodinná dovolená.

28. 7. Pouť u Jakoubka v Přibyslavicích, 17:00 mše svatá u kaple.

3. 8. Pouť do Koclířova.

4. 8. Pouť Březské10:30.

3. - 12. 8. Expedice Balkán pro mládež.

25. 8. Pouť v Košíkově k sv. Bartoloměji v 9:30.

31. 8. Bíteš hledá borce.

1. 9. Poděkování za úrodu, Bíteš, 8:00 krojovaná mše sv.

8. 9. Tradiční bítešské hody, 8:00 krojovaná mše sv.

15. 9. Pouť Jména Panny Marie v Březí, 10:30 mše sv. v kostele.

27. - 30. 9. Kolping - návštěva v Schrobenhausen.

29. 9. Pouť k sv. Václavovi v Níhově, 10:30 mše sv. na návsi.

12. 10. Pouť na Turzovku.

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.

2025

15. 2. XVIII. Farní ples Velká Bíteš.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

Eucharistická adorace v kostele:  Každou neděli 18:00-19:00 tichá, 1. pátek po mši s knězem, 2. pátek přede mší 17:00-18:00 tichá, 3. pátek přede mší 17:30-18:00 za kněze.

Mše pro děti: Středa 18:00 podle ohlášení.

Katecheze s ovečkou: Během nedělních mší svatých v 9.30 probíhá katecheze s ovečkou Bělinkou. Na bohoslužbu slova jsou malé děti pozvány do boční kaple, kde je pro ně připraven program přizpůsobený jejich věku. Katecheze se snaží vycházet z Katechezí Dobrého Pastýře, jehož podstatou je navázání vztahu s Bohem skrze Písmo a liturgii.

Setkávání maminek s dětmi: Pravidelně každé úterý od 9.00 na faře nebo farní zhradě, upřesnění programu přes facebookovou skupinku, prostor pro sdílení a hledání nových přátelství maminek. 

Ministrantská schůzka: V pátek zveme mladší ministranty a ministrantky na mši sv. a potom na setkání na faře.

Služba přímluvné modlitby: Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, první pátek v měsíci v 19.00-21.00 a třetí neděle v měsíci při Večeru chval od 19.00.