ROČNÍ FARNÍ program

Pravidelné aktivity:

Katecheze s ovečkou: Během nedělních mší svatých v 9.30 probíhá katecheze s ovečkou Bělinkou. Na bohoslužbu slova jsou malé děti pozvány do boční kaple, kde je pro ně připraven program přizpůsobený jejich věku. Katecheze se snaží vycházet z Katechezí Dobrého Pastýře, jehož podstatou je navázání vztahu s Bohem skrze Písmo a liturgii.

Setkávání maminek s dětmi: Pravidelně každé úterý od 9.00 na faře nebo farní zhradě, upřesnění programu přes facebookovou skupinku, prostor pro sdílení a hledání nových přátelství maminek. 

Ministrantská schůzka: V pátek zveme mladší ministranty a ministrantky na mši sv. a potom na setkání na faře.

Služba přímluvné modlitby: Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, první pátek v měsíci v 19.00-21.00 a třetí neděle v měsíci při Večeru chval od 19.00.

ADVENTNÍ PROGRAM

Roráty pro děti – každá sobota 7.00 v kostele se snídaní na faře (9. 12., 16. 12. a 23. 12.). Každý čtvrtek v 8.00 staročeské roráty.

3. 12. 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců při každé mši.

5. 12. Mikulášská nadílka, kostel Velká Bíteš 17.00.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie, mše sv. v 18.00.

10. 12. Adventní jarmark, po obou mších.

15. 12. Vánoční spolčo pro děti 1.-5. třídy, 15.00 - 18.00 fara, 18.00 navazuje mše sv. pro děti v kostele.

16. 12. Vánoční spolčo pro děti 6.-9. třídy, 14.00 - 19.00 fara.

17. 12. Koncert Listověj - hudba z Vysočiny, kostel sv. Bartoloměje Košíkov v 17.00. Vstupné dobrovolné.

19. 12. Zpovědní den před Vánocemi: Březí a Březské 17.00 - 18.00, Níhov 18.00 - 18.30 (úterý).

20. 12. Zpovědní den před Vánocemi: Velká Bíteš, 17.00 - 19.00, (středa) zpovídá 9 kněží z děkanství.

23. 12. Zdobení vánočních stromků, kostel Bíteš od 9.00.

24. 12. Adventní nedělní mše sv. pouze v 8.00, v Březí ráno nebude.

VÁNOČNÍ PROGRAM

24. 12. Štedrovečení mše sv. pro rodiny s dětmi v Bíteši v 16.00, zpívají Pomněnky.

24. 12. Půlnoční mše svatá v Bíteši ve 22.00, v Březí ve 20.00.

25. 12. Vánoční mše sv. v 8.00 s lidovým zpěvem a v 9.30 zpívá farní sbor, v 11.00 Březí.

25. 12. Farní kavárna u kostela po každé mši, zpívají Pomněnky.

25. 12. Živý Betlém na náměstí v Bíteši v 17.00.

26. 12. Štěpánská mše sv. pouze v 9.30, zpívají Pomněnky, v Březí v 8.00.

26. 12. Rozdávání pokladniček Tříkrálové sbírky po obou mších.

26. 12. Koledování u kaple v Níhově v 17.00.

27. 12. Svátek sv. Jana, mše v 8.00.

29. 12. Vánoční koncert Zahrajem, kostel Bíteš v 19.00 (18.00 mše).

30. 12. Vánoční koncert, Pěvecký sbor z Níhova a Drásova, 14.30 kostel Březí.

31. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše jako v neděli, v 9.30 zpívá farní sbor.

31. 12. Poděkování za rok 2023 a požehnání do nového roku v Bíteši v 16.00.

Všechny sbírky o Vánocích budou na přístavbu farního sálu.

2024

1. 1. Nový rok, mše jako v neděli.

7. 1. Tříkrálový koncert, Tišnovský komorní orchestr pod vedením Tomáše Křemena, sólo hoboj Radek Mattuš, 17.00 kostel Velká Bíteš.

Leden Tříkrálová sbírka.

18. 1. Seminář Život v Duchu, v Komunitním centru Osová Bitýška, každý čtvrtek od 18. ledna.

27. 1. Farní ples.