Římskokatolická farnost
VELKÁ BÍTEŠ

Farní ples
Milí farníci, srdečně vás zveme na XVII. farní ples, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024. Od 15. prosince bude zahájen prodej vstupenek v Informačním centru na Masarykově nám. č. 5, vstupenky bude možné rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Děkujeme vám za podporu.
5. 12. 2023
farnost
2. 12. 2023
farnost
Vánoční spolčo pro děti
Pozvánka na akci
Přijďte si s námi zahrát hry, potkat se s kamarády a užít si předvánoční čas.
2. 12. 2023
farnost
Roráty pro děti
Uplynulá akce
Zveme děti, školáky a mládež na adventní mše svaté při svíčkách v očekávání svátků narození Pána Ježíše.
1. 12. 2023
farnost
Týden modliteb za mládež
Proběhne v tomto týdnu. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. K modlitbě je zvána mládež, ale také rodiče a prarodiče.
18. 11. 2023
farnost
Seminář Život v Duchu v Osové Bitýšce - informace
Pozvánka na akci
Seminář v Komunitním centru každý čtvrtek od 18. ledna 2024.
17. 11. 2023
farnost
Koncert Listověj
Pozvánka na akci
Kostel sv. Bartoloměje Košíkov, neděle 17. prosince v 17.00.
16. 11. 2023
farnost
Předadventní koncert
Uplynulá akce
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš zve na koncert, který se bude konat v neděli 26. listopadu v 16.00 v kostele.
16. 11. 2023
farnost
Děkanátní setkání mládeže
Uplynulá akce
Děkanátní setkání mládeže, Velké Meziříčí, 24. 11. v 17.00 mše sv. v kostele sv. Mikuláše, 18.00 - 20.30 program na faře (od 14 let).
17. 10. 2023
farnost
Oblastní setkání charismatické obnovy
Uplynulá akce
Katecheze, svědectví, společná modlitba chval na téma "Osobní charismata a život církve" v sobotu 4. listopadu v Brně.
14. 10. 2023
farnost