Archiv příspěvků

Farní ples
Milí farníci, srdečně vás zveme na XVII. farní ples, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024. Od 15. prosince bude zahájen prodej vstupenek v Informačním centru na Masarykově nám. č. 5, vstupenky bude možné rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Děkujeme vám za podporu.
5. 12. 2023
farnost
Týden modliteb za mládež
Proběhne v tomto týdnu. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. K modlitbě je zvána mládež, ale také rodiče a prarodiče.
18. 11. 2023
farnost
Zápis z jednání farních rad ERF a PRF z 3. října 2023
Zápis z jednání farních rad ERF a PRF, zvláště ve věci úpravy farních prostor pro farní aktivity.
7. 10. 2023
farnost
9. 8. 2023
spravce
9. 8. 2023
spravce
9. 8. 2023
spravce
7. 8. 2023
spravce
6. 8. 2023
spravce
6. 8. 2023
spravce
5. 8. 2023
spravce
4. 8. 2023
spravce
3. 8. 2023
spravce