Ohlášky farnosti

Týdenní program Velká Bíteš a Březí 24. 9. - 1. 10. 2023

tisk

24. 9. neděle 25. v mezidobí

Velká Bíteš

8.00

za živé a zemřelé farníky

Velká Bíteš

9.30

za manžela a celou rodinu Petrovu a Kučerovu

Březí

11.00

za Josefa Kupského, rodiče a bratra a rodinu Zedníčkovu

25. 9. pondělí

Košíkov

18.00

modlitba

26. 9. úterý Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Březské 18.00

mše sv. (úmysl volný)

27. 9. středa Památka sv. Vincence z Pauly
Velká Bíteš 18.00

Mše svatá u kapličky P. Marie na Návrší – za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

28. 9. čtvrtek Slavnost sv. Václava, patrona českého národa
Velká Bíteš 8.00

za rodiče Papučíkovy a Kašparovy a duše v očistci

Březí

9.30

mše sv. (úmysl volný)

29. 9. pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Velká Bíteš 18.00

za maminku, rodinu Klimešovu a Žákovu

30. 9. sobota Sv. Jeronýma

Velká Bíteš

7.30

za Marii Sochovu a sestry

Velká Bíteš

11.00

Svátostné manželství uzavřou Vít Ševčík z Rudy a Ludmila Horká z Martinic.

1. 10. neděle 26. v mezidobí

Velká Bíteš

8.00

za živé a zemřelé farníky

Velká Bíteš

9.30

za dceru Miroslavu, manžela a dvoje rodiče (kaplan z VM)

Níhov

10.00

Svatováclavská pouť v Níhově – za živé a zemřelé občany a farníky

Svátost smíření: Před každou mší svatou.

Mše svatá u kapličky P. Marie na Návrší: Srdečně vás zveme na mši svatou na Návrší ve Velké Bíteši ve středu dne 27. září v 18.00.

Náboženství: Zvu žáky od 6. do 9. třídy do náboženství, můžete přijít bez přihlášky, přijďte ve středu ve 14.00 do třídy č. 216 v 1. patře budovy 2. stupně ZŠ.

Setkání varhaníků: Zvu varhaníky na faru ve středu od 19.00.

Ministrantská schůzka: V pátek zveme mladší ministranty na mši sv. a potom na setkání na faře.

Svatováclavská pouť v Níhově: V neděli 1. října v 10.00.

Setkání prvokomunikantů v Brně: Biskup Pavel zve děti, které letos přijaly poprvé P. Ježíše, do katedrály ve čtvrtek 5. října. Děti ať se přihlásí v náboženství a dostanou informace. Z Bíteše pojede autobus. Rodiče děti omluví ve škole.

Pouť na Turzovku: K 30. výročí posvěcení kaple v neděli 15. října, přihlášení do 6. října v kostele.

Webové stránky: Spouštíme nové webové stránky na adrese: www.farnostvelkabites.cz Informace z původních stránek zůstávají zachované, nové stránky budeme ještě doplňovat aktuálními informacemi.

Nádoby na obědy: Dózy, tácky a nosiče na oběd jsou u bočního vchodu k rozebrání.

Úmysly na mše svaté: Prosím o doplnění, na kterou nedělní mši máte zapsaný úmysl.

Poděkování: Za pomoc s úklidem na faře, tvorbou nových webových stránek a všem spolupracovníkům.

Mše svaté ve farnosti Březí: Nedělní mše svatá v 11.00, ve všední den v úterý v 18.00 střídavě v kaplích.

Nové kontakty na faráře: Mobil: 604 280 160, e-mail: velkabites@dieceze.cz

Setkání s o. Milanem: Pokud chcete něco vyřídit, můžete po mši svaté, k setkání na faře je lepší si sjednat nejdříve schůzku mobilem nebo mailem.

 

Římskokatolická farnost Velká Bíteš | e-mail: velkabites@dieceze.czwww.farnostvelkabites.cz
P. Mgr. Milan Vavro, farář +420 604 280 160

Archiv ohlášek