Ohlášky farnosti

Týdenní program Velká Bíteš a Březí 3. - 10. 12. 2023

tisk

3. 12. neděle 1. neděle adventní

Velká Bíteš

8:00

za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a duše v očistci

Velká Bíteš

9:30

za živé a zemřelé farníky

Březí

11:00

za Antonína Crhy, rodiče Crhovy, za Františka a Annu Volnovy, rodiče Volnovy a Svobodovy

4. 12. pondělí

5. 12. úterý

Níhov

 !!! 16:00

za rodinu Klusákovu a syna Jaroslava, rodinu Stojanovu, Střeštíkovu, Minaříkovu, Balabánovu a Růžičkovu

Velká Bíteš

17:00

Dětská bohoslužba slova a Mikulášská nadílka

6. 12. středa Sv. Mikuláše, biskupa
Velká Bíteš

18:00

za Růženu Hudečkovu

7. 12. čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Velká Bíteš 8:00 za živou a + rodinu Matouškovu a Hladíkovu
Košíkov 18:00

modlitba

8. 12. pátek Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučená účast
Velká Bíteš

18:00

za Jaroslava Crhu a rodiče Crhovy

9. 12. sobota

Velká Bíteš

7:00

RORÁTY PRO DĚTI – za rodinu Knoflíčkovu a Černou a duše v očistci

10. 12. neděle 2. neděle adventní

Velká Bíteš

8:00

za živé a zemřelé farníky

Velká Bíteš

9:30

za rodiče Hejtmánkovy a zemřelou rodinu

Březí

11:00

za Miloslava a Marii Lacinovi a Milana Kopečného a dvoje rodiče

Svátost smíření: Před každou mší svatou.

Kolpingova rodina: Zveme všechny členy a příznivce Kolpingovy rodiny na členské shromáždění, které se uskuteční dnes po druhé bohoslužbě na faře.

Ministrantská schůzka: V pátek po mši svaté.

Spolčo mládeže od 14 let: V pátek po mši svaté.

Návštěva nemocných: Rád se stavím u těch, kteří se nemohou dostat na svátky do kostela a ke svátostem.

K PROŽITÍ ADVENTU:

Adventní průvodce: k užitečnému prožití adventní doby k dispozici v kostele, nebo ke stažení v mobilní aplikaci Průvodce adventem v Google Play nebo v App Store.

Nedělní adorace před Eucharistií: Každou adventní neděli od 18:00 do 19:00 bude v kostele příležitost k tiché adoraci.

Mikulášská nadílka: Zveme děti do kostela v Bíteši v úterý 5. prosince v 17.00.

Roráty pro děti: Zveme děti, školáky a mládež na adventní mše svaté při svíčkách v očekávání svátků narození Pána Ježíše každou sobotu v 7.00 v kostele se snídaní na faře (začínáme 9. 12. a pokračujeme 16. 12. a 23. 12.). Maminkám děkuji za ochotu připravit snídani.

Adventní jarmark: V neděli 10. prosince po obou mších.

Adventní duchovní obnova v děkanství: V neděli 10. prosince se vymění kněží na mši svaté, do Bíteše zavítá P. Jan Patty Pavlíček z Osové Bitýšky a do Březí P. Bohumil Poláček.

Vánoční spolčo pro děti: 1.-5. třída 15. prosince 15:00 – 18:00 fara, 18:00 navazuje mše sv. pro děti v kostele. Pro děti 6.-9. třídy, 16. prosince 14:00 – 19:00 fara.

Seminář Život v Duchu v Osové Bitýšce: Můžete se přihlašovat: P. Jan Patty Pavlíček, 720 612 426, janpattypavlicek@gmail.com 

Stolní kalendáře: k prodeji za 75 Kč.

Přístavba farního sálu: Máme předběžný souhlas úřadů k přístavbě podél fary ve dvoře s plochou střechou. V týdnu zadáme architektonické zpracování studie stavby, ke kterému se budeme vyjadřovat. Probíhá jednání ohledně možnosti získání dotace na zateplení a vytápění fary. Všechny sbírky o Vánocích budou na tento účel.

Poděkování: Všem spolupracovníkům, za přípravu nadílky, nácviky zpěvů, kostelníkům za obětavý uklid sněhu.

 

Římskokatolická farnost Velká Bíteš a Březí | e-mail: velkabites@dieceze.czwww.farnostvelkabites.cz
P. Mgr. Milan Vavro, farář +420 604 280 160