Ohlášky farnosti

Týdenní program Velká Bíteš a Březí 19. - 26. 5. 2024

tisk

19. 5. neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Velká Bíteš

8:00

za živé a + farníky

Velká Bíteš

9:30

za manžela a celou živou a + rodinu Petrovu a Kučerovu

Březí

11:00

1) za rodiče Vyhnalíkovy, Rostislava Plocka a Jindřicha Večeřu

2) za rodiče Antošovy, dva syny a celou rodinu

3) za Josefa Lundu, rodiče Lundovy a Baštářovy

Velká Bíteš

18:00

18:00 Májová pobožnost a 18:30 eucharistická adorace

20. 5. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve

21. 5. úterý Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

Níhov

18:00

za rodinu Špánkovu, Chybovu a Miroslava Holíka

22. 5. středa Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Velká Bíteš

18:00

za syna Jiříka, rodinu Klementovu, Bajerovu, Kučerovu a duše v očistci

23. 5. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Velká Bíteš

8:00 na úmysl dárce
24. 5. pátek
Velká Bíteš

18:00

za rodiče Piskovy a živou a + rodinu

25. 5. sobota

Velká Bíteš

7:30 za Jiřinu a Františka Čermákovy

26. 5. neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Velká Bíteš

8:00

za živou a + rodinu Hladíkovu a Matouškovu

Velká Bíteš

9:30

za živé a + farníky

Borovník

11:00

Pouť v Borovníku – za živé a zemřelé občany Borovníka (mše sv. v Březí nebude)

Velká Bíteš

18:00

18:00 Májová pobožnost a 18:30 eucharistická adorace

Svátost smíření: Před každou mší svatou.

Májové pobožnosti v květnu: Ve čtvrtek a v sobotu zveme na růženec přede mší a po mši bude litanie a mariánské čtení. V neděli bude první půlhodinu od 18:00 májová, potom půl hodiny adorace.

Pouť v Borovníku: Příští neděli 26. května v 11:00.

Pohádkový les: V neděli 2. června.

Poděkování: Všem spolupracovníkům. Za přípravu Kralovniček k pátečnímu požehnání. Hudebníkům za doprovody dětské mše sv. a včerejší svatodušní vigilie. Pochvala mladým, kteří se včera účastnili setkání mládeže s biskupem v Třebíči.

Poděkování za sbírku minulou neděli: U příležitosti 1. sv. přijímání byla sbírka 31.905 Kč, věnujeme na stavbu farního sálu.

Brigáda na faře: Děkuji mužům a klukům za 9. sobotní brigádu, při které se vše opět posunulo dál a rodinám za zajištění svačiny. Příští sobotu vás opět zvu od 8:30 do 12:00, abychom opravu fary stihli připravit pro řemesla do začátku prázdnin.

Přihlašování na tábory: Jsou stále volná místa. Tábor pro mladší děti od 6. do 13. července na faře v Heřmanově. Tábor pro starší děti od 12. do 24. července na tábořišti ve Vídni. Přihlášky v kostele na stolečku či na webových stránkách farnosti odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím. U mladšího tábora Terce Kučerové a u staršího Barči Smutné.

 

Římskokatolická farnost Velká Bíteš a Březí | e-mail: velkabites@dieceze.czwww.farnostvelkabites.cz
P. Mgr. Milan Vavro, farář +420 604 280 160