farář

Naše farnost leží ve velkomeziříčském děkanství a v brněnské diecézi. Zahrnuje území Velké Bíteše a okolních obcí – Košíkova, Přibyslavic, Nových Sadů, Jestřabí, Bezděkova a Krevlic. Nedělních bohoslužeb se ve starobylém chrámu sv. Jana Křtitele účastní přibližně 500 farníků (to znamená 1/10 obyvatel).

Současným farářem je P. Mgr. Milan Vavro, vysvěcený 7. září 1991 v Brně.

Jáhenskou službu vykonával ve farnosti Hustopeče u Brna (1991), dále administrátorem ve farnostech Přímětice, Znojmo Louka, Šatov, Hnanice a Havraníky na Znojemsku (1991-1997), knězem v duchovní správě Velehrad ve Frankfurtu nad Mohanem pro české krajany v Německu (1997), farářem a děkanem ve Slavkově u Brna (1998-2023).

P. Mgr. Milan Vavro

Předchůdcem byl P. Bohumil Poláček (1999-2023), nyní výpomocný duchovní ve Velkém Meziříčí.

V posledních letech působili ve Velké Bíteši kněží:

P. Mgr. František Koukal, farář 1994-1997

P. Josef Doležal, farář