Seminář Život v Duchu v Osové Bitýšce – informace

18. 1. 202419:00

Kdo jsem já, kdo je Bůh, a jak v mém životě působí Duch Svatý. Seminář v Komunitním centru každý čtvrtek od 18. ledna 2024. Přihlaste se co nejdříve.

Cílem tohoto semináře je pomoci účastníkům, aby zakusili nové, mocné, život proměňující vylití Ducha svatého, skrze společnou modlitbu, rozjímání Božího slova a sdílení ve skupinkách. Jedná se tedy o deset týdnů intenzivního poznávání toho, kdo jsem já, kdo je Bůh, a jak v mém životě působí Duch svatý. 

Seminář bude probíhat v Komunitním centru Osová Bítýška (pravidelně ve čvrtek 19 – 21 hodin).

Úvodní setkání je naplánováno na 18. 1. 2024, závěrečné 21. 3. 2024

Mimořádně se sejdeme v neděli 18. 2. 2024 při  Bohoslužbě smíření a 3. 3. 2024 k Modlitbě za vylití Ducha.

Čtvrteční setkání bude obsahovat: chvály, katechezi a sdílení ve skupinkách. Na každý týden je vždy připraven program pro osobní duchovní růst – texty z Božího slova k osobnímu rozjímání. 

Kontaktní osoba: P. Jan Patty Pavlíček, 720 612 426, janpattypavlicek@gmail.com